EoB PLÅT

1932 STARTADE ERIC HARRY PETTERSSONS PLÅTSLAGERI, FÖRETAGET ETABLERADES I EN

UTBYGGNAD TILL BRYGGHUSET PÅ COYETSGATAN 6.

 

1946 FLYTTADE FÖRETAGET TILL RÅÅVÄGEN 17 (IDAG RÅÅVÄGEN 19-21) GRANNE MED

SJÖSTRANDS CYKELAFFÄR.

 

1948 KÖPTE ERIC PETTERSSON RÅÅVÄGEN 13 ( IDAG RÅÅVÄGEN 17) OCH ETABLERADE

PLÅTSLAGERIET I GAMLA BAGARE ANDERSSONS LOKALER, SAMTIDIGT ÄNDRADES NAMNET TILL

EOB PETTERSSONS PLÅTSLAGERI, DÅ SONEN BERTIL BLEV DELÄGARE I FÖRETAGET.

 

1976 HADE FÖRETAGET VUXIT, LOKALERNA VAR FÖR SMÅ OCH FLYTTLASSET GICK TILL

NYBYGGT PLÅTSLAGERI PÅ INDUSTRIGATAN 119.

 

1980 TAR SONEN RALF PETTERSSON OCH SVÄRSONEN CHRISTER NILSSON ÖVER FÖRETAGET OCH BILDAR PETTERSSONS PLÅTSLAGERI I RÅÅ AB.

 

1998 RENOVERADES VERKSTAD, LAGER OCH KONTOR.

 

2002 BLIR PETTERSSONS PLÅTSLAGERI ÅRETS FÖRETAGARE.

 

2010 UTÖKADES FASTIGHETEN MED ÖVERVÅNING.

 

2011 MODERNISERADES OCH FÖRKORTAS FÖRETAGSNAMNET TILL EoB PLÅT.

 

2016 ÖVERTAR CHRISTERS SON KRISTIAN NILSSON EoB PLÅT.

 

2017 FÖRETAGET HAR BLIVIT AUKTORISERAT BYGGNADSPLÅTSLAGERI ENLIGT INCERT

1946

1948

1976

1998

2017

2010

EoB PLÅT I RÅÅ AB - ROOFMASTER - HOLDINGBOLAGET FALSTÅNGEN I RÅÅ AB

Besöksadress: Industrigatan 119 Postadress: Box 16005, 25016 Råå Tel. 042-260350