FR2000

KRAVEN ÖKAR..ROOFMASTER KVALITETSSÄKRAR FÖRETAGET.

 

FLER OCH FLER ORGANISATIONER FÅR KRAV FRÅN KUNDER OCH ANDRA

INTRESSENTER, ATT DE SKALL HA KVALITETSSYSTEM OCH MILJÖLEDNINGSSYSTEM.

MEN DET FINNS OCKSÅ ANDRA DELAR AV VERKSAMHETEN SOM BEHÖVER STYRAS,

TILL EXEMPEL KOMPETENSFÖRSÖRJNING, HÄLSA OCH SÄKERHET. LÖSNINGEN ÄR

ETT INTEGREGAT LEDNINGSSYSTEM.

 

ETT INTEGRERAT LEDNINGSSYSTEM FR2000 VERKSAMHETSLEDNING (FR2000)

INNEHÅLLER KRAV PÅ ETT INTEGRERAT LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET, MILJÖ,

KOMPETENSFÖRSÖRJNING, HÄLSA OCH SÄKERHET OCH KAN ANVÄNDAS AV ALLA

TYPER AV ORGANISATIONER. UPPBYGGNADEN SPEGLAR EN ORDERS VÄG GENOM

ORGANISATIONEN, FRÅN OFFERT TILL AVSLUTAD AFFÄR.

SYSTEMET UTGÅR FRÅN ISO9001, ISO14001 OCH SS624070 SAMT

ARBETSMILJÖVERKETS FÖRESKRIFTER OM SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

AFS2001:1 OCH RÄDDNINGSVERKETS ALLMÄNNA RÅD OM SYSTEMATISKT

BRANDSKYDDSARBETE SRVFS2004:3.

 

FR2000 ÄR DOCK ENKLARE ATT INFÖRA OCH ANVÄNDA EFTERSOM ALLA DELARNA

ÄR INTEGREGADE TILL ETT ENDA SYSTEM. ORGANISATIONEN SKA KUNNA INFÖRA

SYSTEMET UTAN ATT VARA BEROENDE AV EXTERN HJÄLP.

DE GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGARNA I FR2000 ÄR “NÖJDA KUNDER”

“AFFÄRSMÄSSIGHET”OCH “KOMPETENTA OCH MOTIVERADE MEDARBETARE”

 

VI HAR SEDAN 2012-08-01 MILJÖSAMARBETE MED NSR.

EoB PLÅT I RÅÅ AB - ROOFMASTER - HOLDINGBOLAGET FALSTÅNGEN I RÅÅ AB

Besöksadress: Industrigatan 119 Postadress: Box 16005, 25016 Råå Tel. 042-260350