ID06 - STÄRK DEN SUNDA KONKURRENSEN, MOTVERKA SVARTARBETE

UNDER 2010 STARADE VI UPP VÅRT ID06-ARBETE.

ID06 ÄR ETT BRANSCHGEMENSAMT ARBET/VERKTYG SOM VERKAR FÖR VERKSAMHET OCH SOM TAR KRAFTTAG MOT SVARTARBETE OCH KRIMINALITET

 

 ALLA MEDARBETARE HAR IDAG ID06-BRICKOR

 

NÄR KUNDERNA SÅ ÖNSKAR ETABLERAR VI BYGGARBETSPLATSER MED ID06

VI ÄR REDO!!

 

EoB PLÅT I RÅÅ AB - ROOFMASTER - HOLDINGBOLAGET FALSTÅNGEN I RÅÅ AB

Besöksadress: Industrigatan 119 Postadress: Box 16005, 25016 Råå Tel. 042-260350