MATERIAL ROOFMASTER

Vi skyddar din fastighet - investering med

- Samtliga montörer är tränade & utbildade på De Boers kvalitetscenter i Belgien

- Takets installation & detaljlösningar utförs alltid enligt fabrikens anvisningar & HusAma

- Samtliga DuO F1 entreprenader slutbesiktigas & kvalitetsgodkänns av De Boer Sverige

 

  EoB PLÅT ERBJUDER ER EN :

- Bättre & smidigare helhetslösning i form av:

- Enklare upphandling

- Kontakt med endast en entreprenör

- En smidigare arbetsgång

- Hela tak - plåtarbetet utförs - ansvaras av samma hantverkare

- Samtliga garantier lämnas av ett företag

 

ETT GARANTERAT TÄTT TAK                                    SOLID PLÅTFINISCH

1. Slät - jämn yta med välpressad skiffer. Finns i ett flertal färger

2. Ovansida av APAO- bitumen ger tätskiktet högsta motståndskraft mot

UV- strålning och bidrar till en mycket lång livslängd

3. I mitten en kompositbärare. Denna dubbla bärare av polyesterfilt - glasfiber

gör tätskiktet mycket starkt - krympfritt

4. Undersida av SBS- bitumen ger maximal vidhäftningsstyrka vid skarvar - uppdrag

samt gör tätskiktet flexibelt

5. Kompatibel finish

6. SBS- bitumen vid frilagd överlap för optimal skarv

  -Typgodkänd av Sitac i klass 111 A/B

  -Brandklassad i NT Fire 006 – världens tuffaste flygbrandstes

  -Unikt temperaturspann

  -Lika stark sommar som vinter

  -Fri från sprickbildning, blåsor & krympning

  -Helt underhållsfri & unikt lång livslängd

  -Oberoende kvalitetsrapport bekräftar Duons unika livslängd

  -Kvalitén är testad på sex olika Duo tak från tre olika klimat

  -Områden som varit utsatta för 10 års naturligt åldrande

  -Samtliga testresultat visar nästintill nyvärden & pekar på en mycket lång & unik livslängd

  -10 års naturligt åldrande hade knappt påverkat Duons livscykel alls, oavsett klimatområde

 

  -Detta är en icke kommersiell rapport utförd av bl.a. SP

 

 Totalgarantin innefattar 15 års produktgaranti och täcker även utfört arbete samt eventuella följdskador på byggnaden

 

  -Totalgarantin gäller från dag 1 i totalt 15 år

 

  -Totalgarantin har ingen självrisk för kund vid en eventuell reklamation

  -Totalgarantin kostar 3% av tätskiktsentreprenaden

  -Garantin gäller även om entreprenören eller leverantören går i konkurs

  -Garantin är försäkrad av Europas största försäkringsbolag, AG Fortis

  -Vid eventuell skada regleras den enligt svensk lag

  -Försäkringspremien för garantin är förbetald för hela garantitiden

 

EoB PLÅT I RÅÅ AB - ROOFMASTER - HOLDINGBOLAGET FALSTÅNGEN I RÅÅ AB

Besöksadress: Industrigatan 119 Postadress: Box 16005, 25016 Råå Tel. 042-260350