MATERIAL

Lackerad stålplåt till bla. band- och skivtäckning

I händerna på duktiga plåtslagare blir Plannja Planplåt ett vackert tak på byggnader där materialets

stora flexibilitet, höga kvalitet och vackra utseende sätts i främsta rummet. Nytt för i år är planplåt

med Plannja HardCoat, en ytbeläggning som är utmärkt tålig, har god kulör- och glanshållning

ger band- och skivtäckningen en smakfullt matt lyster.

 

www.Plannja.com

se.rheinzink.de

www.ibmetall.com

www.lindab.se

www.nordsjö.se

www.sunchem.se

www.plannjasiba.se

www.stenametall.se

 

http://www.icopal.se

www.wallinlift.se

www.optimera.se

www.ahlsell.se

www.sydstallningar.se

www.hyrav.se

 

RHEINZINK® "förpatinerad pro blågrå"

 

Det i fabrik "förpatinerade" RHEINZINK-materialet

ger redan från början en blågrå yta.

Genom den nya ytbehandlingen är materialet

skyddat mot transport-, lagrings- och

bearbetningsskador

(fingeravtryck) i största möjliga utsträckning.

Det bearbetas i oljefria profileringsmskiner.

RHEINZINK "förpatinerad pro blågrå" rekommenderas

särskilt för visuellt framträdande tak- och fasadytor,

övertäckningar och takavvattningssystem.

Fasader bör om möjligt alltid utföras med

RHEINZINK "förpatinerad pro blågrå"

 

KOPPARPLÅT till bla. takplåt.

Fosfordesoxiderad koppar avsedd för allmänna industri- och

byggnadsändamål. Materialet är lämpligt för dragpressning och

trycksvarvning och är lätt att svetsa och löda. För takplåt finns

specialtillstånd med optimala falsningegenskaper.

Användningsexempel: Takplåt, tryckkärl, bryggeritankar och

annan apparatur inom den kemiska industrin och

livsmedelsindustrin, liksom värmeväxlare och

varmvattenberedare.

För takplåt finns specialtillstånd med optimala

falsningegenskaper

 

ALUMINIUM BLANK, MED FÄRG STUCCATERAD OCH ELOXERAD

När du väljer byggplåt av aluminium vet du att den är beständig. Plåten har en unik förmåga att stå emot vår tids aggressiva miljö med bland annat surt regn.

 

Aluminium har mycket god korrosionshärdighet i de flesta miljöer.

Det här beror främst på att metallen spontant täcks med ett tunt oxidskikt, som förhindrar vidare oxidering.

Om oxidskiktet skadas mekaniskt så återbildas det omedelbart. Metallen läker alltså själv eventuella skador. Det gör ingenting att

du spikar och sågar i plåten under byggtiden

Aluminium är idag, näst järn, den i särklass mest använda metallen.

Det beror på att aluminium har en unik kombination av attraktiva egenskaper

 

LÅT OSS GE NÅGRA EXEMPEL

Aluminiums densitet är 2,7 g/cm3, ungefär en tredjedel av stålets

STYRKA: Aluminiumlegeringar har draghållfastheter mellan 70 och 700 N/mm2.

FORMBARHET och BEARBETNING: Aluminium är lätt att forma och bearbeta:

Skärande bearbetning fräsning, borrning, kapning, stansning och bockning

LEDNINGSFÖRMÅGA: Aluminium har mycket god värme- och elledningsförmåga.

En aluminiumledare väger ungefär hälften så mycket som en kopparledare med samma överföringskapacitet.

 

ALUMINIUM Lackerad

Svensk taktäckningsplåt av aluminium. Band och skivtäckningsplåt

från Finspång Aluminium tillverkas av återvunnet aluminium.

Aluminium är som gjort för att återvinnas. Om och om igen kan

metallen smältas om utan att dess egenskaper förändras. När

aluminium återvinns går det bara åt ca 5% av den energimängd som

behövs för att nyframställa metallen. Aluminium är, efter syre och

kisel, det vanligaste ämnet i jordskorpan och en naturlig del av vår

biologiska miljö. Aluminium är alltså den idealiska metallen för ett

miljöanpassat kretsloppssamhälle och aluminium är därtill den

idealiska metallen för taktäckning. - Aluminium rostar inte. - Lacken är

beständig. - Inget tak är lättare att lägga och inget tak ger dig mindre

bekymmer.

 

SVENSKT Återvunnit.

När du köper din taktäckningsplåt i aluminium, kontrollera då att

plåten kommer från Finspong. Då vet du att plåten har den rätta

styrkan och korrosionshärdigheten. Då vet du också att den är

tillverkad av återvunnen metall. Miljöbelastningen vid tillverkningen är

mycket låg. Ta omsmältningen som exempel: För att nytillverka 1 kg

aluminium går det åt samma mängd energi som finns i 3 liter bensin.

Men energiåtgången för att återvinna 1 kg aluminium motsvarar inte

mer än 0,15 liter bensin. Vill du både värdesäkra ditt hus och värna

om miljön! Aluminium har mycket god härdighet i neutrala och måttligt

sura miljöer.  Energibesparing när aluminium får ersätta stål

(exemplen är baserade på primärt tillverkat aluminium och stål)

Kombinationen låg densitet och hög hållfasthet ger potential för

energibesparingar. På Chiyoda-linjen i Japan har man gjort praktiska

mätningar av energiförbrukningen. Man har jämfört tågsätt med

stålvagnar respektive vagnar med vagnskorgar av aluminium.

 

 

GALVPLÅT varmförzinkad stålplåt.

Stål för formning och pressning

Stål för konstruktionsändamål

Stål för plåtslageriarbeten såsom Valsning, bockning,

rullformning och pressning. Kan även användas till

bärande konstruktioner och bandtäckning

 

 Förbehandling

Förzinkade ytor avfettas med Nordsjö Målartvätt blandat med vatten

i förhållande 1:10, samt eftersköljes noga. Ytbelagd plåt rengöres

noggrant i kombination med mekanisk bearbetning. Vid rostangrepp

måste skadan skrapas, stålborstas till minst St 2 (SS 05 59

00).Eventuellt kan blästring vara nödvändigt. Påbättring av

rostskadade partier utföres med Pansarol Bexur Grund

 

 Färdigmålning

Pansarol Metall Primer kan övermålas med de flesta färgtyper, även

med färger innehållande starkare lösningsmedel. Lämpliga

produkter för färdigmålning är för väggytor och detaljer av plåt:

Pansarol Finish, takytor av plåt:Pansarol Plåttak. För utförliga

behandlingsrekommendationer vid målning av metall hänvisas till

vår broschyr "Måla Stål & Plåt". Använda verktyg rengöres i

Förtunning 62101 direkt efter målning

 

REFLEXIONSFÖRMÅGA:Aluminium har god reflexionsförmåga för

såväl synligt ljus som värmestrålning.

AVSKÄRMNING MOT EL- OCH MAGNETFÄLT: Aluminium förmår att innesluta och utestänga elektriska och magnetiska fält.

KORROSIONSHÄRDIGHET: När aluminium reagerar med luftens syre bildas ett mycket tunt oxidskikt, endast några hundradels µm

(1 µm är 1 tusendels millimeter). Skiktet är tätt och ger ett mycket bra korrosionsskydd. Om oxidskiktet skadas återbildas det spontant.

 

I aluminiumvagnarna hade man bytt ut 9 450 kg stål mot 4 000 kg aluminium. Aluminiumvagnen ger i det här fallet en energivinst efter mindre än två år. Motsvarande mätningar har bland annat gjorts i Atlanta, USA, och i Tyskland. I Atlanta fann man att tiden för att spara in den extra energiinsatsen var 3 år. I Tyskland blev resultatet 1,6 år. Använder man däremot återvunnet aluminium, som vi på Finspong Aluminium gör, blir energivinsten ännu större

TAKFÄRG Nordsjö-Abratex-Induf.

Pansarol Metall Primer

är en snabbtorkande PVC baserad vidhäftningsprimer, avsedd för grundning av de flesta förekommande metallytor utomhus.

Pansarol Metall Primer är speciellt lämplig för "svåra" metallunderlag

såsom förzinkade ytor, aluminium, eloxerad aluminium mm, där krav på en primer med extra god vidhäftning föreligger

 

Grundmålning

Pansarol Metall Primer appliceras flödigt till ca. 40 mym torr skikttjocklek ( motsvarande 100 mym våtfilm). Vid sprutning förtunnas med Förtunning 62101.

Pansarol Finish

Pansarol Finish är en blank rostskyddstäckfärg för målning av järn,

stål och plåt utomhus och inomhus.

Pansarol Finish kan målas i tjocka skikt och ger i kombination med

lämplig grundfärg ett bra rostskydd. Uppfyller kraven som täckfärg

AK enligt rostskyddsnorm BSK-99. Pansarol Finish användes som

rostskyddstäckfärg vid målning av t.ex. kranar, cisterner, broar m.m.

ABRATEX Bättringsfärg

Detta är en specialfärg framtagen för reparationsmålning av

mekaniska skador på fabrikslackerad

plåt, av typ NOVA® eller liknande

 

 

EoB PLÅT I RÅÅ AB - ROOFMASTER - HOLDINGBOLAGET FALSTÅNGEN I RÅÅ AB

Besöksadress: Industrigatan 119 Postadress: Box 16005, 25016 Råå Tel. 042-260350