VARFÖR TAKSÄKERHET?

FÖR ATT FÖREBYGGA RISKER FÖR OLYCKSFALL NÄR MAN GÅR ELLER ARBETAR PÅ TAK, HAR MAN

FRÅN SAMHÄLLETS SIDA STÄLLT FLERA KRAV.

KRAVEN ENLIGT BYGGLAGSTIFTNINGEN GÄLLER FASTA

TAKSKYDDSANORDNINGAR.DESSA ANORDNINGARSKALL, OM DET KRÄVS EFTER

FÖRESKRIFTERNA, FINNAS PÅ TAK OCH DE SKALL UNDERHÅLLAS SÅ ATT DE INTE ROSTAR

OCH ATT DE HELA TIDEN SITTER I BÄRANDE KONSTRUKTION.

DE SÄKERHETSÅTGÄRDER SOM ARBETSGIVAREN SKA VIDTA INNAN ARBETE PÅ TAK FÅR

UTFÖRAS SAMT VAD EN ARBETSTAGARE SKA RÄTTA SIG EFTER FRAMGÅR AV

ARBETSMILJÖLÖVERKETS FÖRESKRIFTER.

KRAV PÅ FASTA SKYDDSANORDNINGAR VARIERAR, BEROENDE PÅ NÄR DE ÄR UPPFÖRDA,

BYGGNADENS FASADHÖJD OCH TAKLUTNING

 

BRANDSKYDD

DU HAR VÄL INTE GLÖMT BORT DINA BRANDLUCKOR?

UNDERSÖKNINGAR VISAR ATT MELLAN 70-90% AV SAMTLIGA LUCKOR INTE FUNGERAR!

VID EN BRAND RÄDDAR VÄL FUNGERANDE BRANDGASVENTILATION LIV OCH MINSKAR

SKADORNA.

ENLIGT LAG ÄR DET FASTIGHETSÄGARENS ANSVAR ATT REGELBUNDET KONTROLLERA,

DOKUMENTERA OCH SÄKERSTÄLLA ATT LUCKORNA FUNGERAR!

VI KAN HJÄLPA ER MED TOTAL GENOMGÅNG OCH REPARERA/JUSTERA VID BEHOV, ALLT

UTIFRÅN EN VÄLDOUMENTERAD KONTROLLPLAN.

TILLSAMMANS RÄDDAR VI LIV OCH SKAPAR TRYGGARE FASTIGHETER!

 

EoB PLÅT I RÅÅ AB - ROOFMASTER - HOLDINGBOLAGET FALSTÅNGEN I RÅÅ AB

Besöksadress: Industrigatan 119 Postadress: Box 16005, 25016 Råå Tel. 042-260350