VARFÖR TAKSÄKERHET?

För att förebygga risker för olycksfall när man går eller arbetar på tak, har man från samhällets sida ställt

flera krav.

Kraven enligt Bygglagstiftningen gäller fasta takskyddsanordningar. Dessa anordningar skall, om det krävs

enligt föreskrifterna, finnas på tak och de skall underhållas så att de inte rostar och att de hela tiden sitter i

bärande konstruktion. De säkerhetsåtgärder som arbetsgivaren ska vidta innan arbeten på tak får utföras

samt vad en arbetstagare ska rätta sig efter framgår av Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

 

Krav på fasta skyddsanordningar varierar, beroende på när de är uppförda, byggnadens fasadhöjd och

taklutning.

 

Brandskydd

Du har väl inte glömt bort dina brandluckor?

Undersökningar visar att mellan 70-90% av samtliga luckor inte fungerar!

Vid en brand räddar väl fungerande brandgas ventilation liv och minskar skadorna. Enligt lagen är det

fastighetsägarens ansvar att regelbundet kontrollera, dokumentera och säkerställa att luckorna fungerar!

Vi kan hjälpa Er med total genomgång och reparera / justera vid behov, allt utifrån en väl dokumenterad

kontroll plan.

Tillsammans räddar vi liv och skapar tryggare fastigheter!

 

SNÖSKOTTNING

EoB PLÅT I RÅÅ AB - ROOFMASTER - HOLDINGBOLAGET FALSTÅNGEN I RÅÅ AB

Besöksadress: Industrigatan 119 Postadress: Box 16005, 25016 Råå Tel. 042-260350